dansk

Forretningsbetingelser

Ved anvendelse af ydelserne på hjemmesiden under domænet www.pinploy.dk accepterer du som medlem følgende forretningsbetingelser.

1 INDLEDNING

1.1 Driften af hjemmesiden https://www.pinploy.dk varetages af Pinploy ApS, CVR-nr. 40021892

2 MEDLEMSKAB

2.1 Adgangen til at benytte Pinploys formidlingsplatform forudsætter medlemskab af Pinploy. Medlemmer af Pinploy kan aftale varetagelsen af opgaver ved brug af Pinploys platform

2.2 Et medlem som opretter en “Opgave” kaldes herefter for “Opgave ejer”. En jobannonce omtales som en “Opgave”. Et medlem som udfører en Opgave kaldes for “Pinployee”.

2.3 Medlemskab af Pinploy bliver etableret og er gyldigt ved:

 • (a) Medlemmets accept af disse forretningsbetingelser for Pinploy
 • (b) Medlemmets korrekte indtastning af medlemsoplysninger (navn, adresse og e-mailadresse) i Pinploys medlemsprofil. Et medlem kan til enhver tid under menuen “Rediger profil” og “Indstillinger” foretage ændringer af eller slette sine medlemsoplysninger. Ved sletning af medlemsoplysninger, som er en forudsætning for at blive medlem af Pinploy, anses medlemskabet automatisk for ophørt.

2.4 Medlemmet modtager i forbindelse med tilmeldingen en bekræftelse, som sendes til medlemmets oplyste e-mailadresse.

2.5 For at få adgang til at oprette Opgaver eller ansøge om at udføre Opgaver skal medlemmet validere sin e-mailadresse.

2.6 Pinploy er berettiget til uden samtykke at afslå eller opsige ethvert medlemskab uden varsel. Ethvert medlem kan bringe sit medlemskab til ophør uden varsel under menuen ”Indstillinger”.

3 YDELSER

3.1 Pinploy brugere erhverver alene adgang til en formidlingsplatform (database). Formidlingsplatformen indeholder og giver adgang til sådanne faktuelle oplysninger, som gør det muligt for “Opgave ejere” at etablere den fornødne kontakt til en Pinployee, med henblik på at træffe nærmere aftale vedrørende udførsel af den pågældende Opgave.

4 BETALINGER OG TILBAGEBETALINGER

4.1 Hvis opgavekontrakten (Se bilag A - Opgavekontrakt) af en eller anden grund annulleres (af en opgave ejer, en Pinployee eller i henhold til denne aftale) inden påbegyndelsen af opgavekontrakten, og hvis Pinploy med rimelighed er tilfreds med, at den aftalte pris skal returneres til opgave ejeren, så refunderes den aftalte pris til opgave ejeren og en annullering administrationsgebyr skyldes til Pinploy af brugeren, som er skyld i annulleringen af ​​opgavekontrakten, som kan henføres til i henhold til punkt 4.5 eller 4.6.

4.2 Pinploy kan beslutte efter eget skøn at give afkald på annullerings administrationsgebyret.

4.3 Ethvert beløb, som Pinploy returnerer til en opgave ejer på vegne af en Pinployee i henhold til punkt 4.1, er en gæld, som Pinployee skylder Pinploy og kan modregnes af Pinploy mod andre betalinger, der til enhver tid skyldes Pinployee.

4.4 Ethvert udestående annullering administrationsgebyr, som en bruger skylder i henhold til punkt 4.1, er en gæld, som denne bruger skylder Pinploy og kan også modregnes af Pinploy mod andre betalinger, der til enhver tid skyldes brugeren.

4.5 Annullering af en Opgavekontrakt vil tilskrives Pinployee, når:

 • (a) Opgave ejeren og Pinployee er gensidigt enige om at annullere opgavekontrakten; eller
 • (b) efter oprigtige, men mislykkedes forsøg fra en opgave ejer på at kontakte en Pinployee for at udføre Opgavekontrakten, annulleres opgavekontrakten af opgave ejeren; eller
 • (c) Pinployee annullerer opgavekontrakten; eller
 • (d) en Opgavekontrakt annulleres i overensstemmelse med punkt 6.14 som et resultat af Pinployee's handlinger eller kontraktbrud.

4.6 En annullering af en Opgavekontrakt tilskrives en opgave ejer, når:

 • (a) opgave ejeren annullerer opgavekontrakten (andet end i overensstemmelse med punkt 6.5 (b); eller
 • (b) en opgavekontrakt annulleres i overensstemmelse med punkt 6.14 som et resultat af opgave ejerens handlinger eller kontraktbrud.

4.7 Hvis parterne er enige om et yderligere annulleringsgebyr, der skal betales i henhold til Opgavekontrakten, er det parternes ansvar at kræve ethvert skyldigt beløb direkte fra den anden.

5 MARKEDSFØRING

5.1 Direkte eller skjult reklame, og enhver anden form for markedsføring på Pinploy.dk hjemmeside fra brugere på egne eller andres vegne, er ikke tilladt.

5.2 Enhver handling i strid med 5.1 anses som en væsentlig misligholdelse af aftalen mellem Pinploy og medlemmet. Pinploy forbeholder sig ret til at slette indhold på hjemmesiden og til at tage yderligere retsskridt, som Pinploy anser for nødvendige som følge at overtrædelsen af 5.1.

6 BRUGERENS FORPLIGTELSER

6.1 Du vil til enhver tid

 • (a) Overholde denne aftale og alle relevante love og regler
 • (b) Kun dele korrekte informationer på Pinploy’s platform
 • (c) Sikre dig at du er klar over enhver lov som gælder for dig som opgave ejer eller Pinployee, eller i relation til Pinploy’s Platform.

6.2 Du accepterer at alt materiale (hvad end det er fremlagt af Pinploy, en bruger eller tredjepart) på Pinploy’s platform ikke må bruges af andre tredjeparts sider eller til andre forretningsmæssige formål uden Pinploy’s tilladelse.

6.3 Du må ikke bruge Pinploy’s platform til nogen ulovlige eller umoralske formål.

6.4 Du skal bibeholde den fulde kontrol over din Pinploy konto til enhver tid. Dette inkluderer ikke at lade andre bruge din konto, eller at overleverer eller sælge din konto eller dens indhold til andre.

6.5 Du giver Pinploy til ubegrænset og verdensomspændende licens-fri brug, reproduktion, til rettelse og tilpasse af alt materiale og information delt på Pinploy platformen med formålet at dele materialet på Pinploy platformen og på anden vis skal bruge materialet til at yde Pinploy’s service, og som er tilladt af denne aftale.

6.6 Du accepterer at enhver information delt på Pinploy’s platform ikke må, på nogen måde, ikke må være potentielt skadeligt for Pinploy eller andre personer. Skadeligt inkluderer, men er ikke begrænset til, tab som vil eller kan opstå for Pinploy.

6.7 Uden at bryde eller begrænse nogle af bestemmelserne i denne aftale, skal enhver information du giver til Pinploy eller deler i et bud eller en delt opgave på Pinploy Platform (inkluderende som del af et bud) være tidsvarende og opdateres så det til enhver tid er tidsvarende og må ikke være:

 • (a) Være falskt, ikke sandfærdigt, misledende eller vildledende.
 • (b) Være svindel, bedragerisk eller involvere salg af kopivarer eller stjålne vare.
 • (c) Overtræde nogen tredjeparts ophavsret, patent, varemærke, forretnings hjemligheder eller anden ejendomsret, intellektuel ejendom, rettigheder til reklamer, fortrolighed eller privatliv.
 • (d) Overtræder nogen lov, vedtægter, bekendtgørelser eller forskrifter (inkluderende, men ikke begrænset til, dem som dækker over eksport og import kontrol, forbrugerrettigheder, kriminel lov, antidiskrimination)
 • (e) Være ærekrænkende, truende eller chikanerende.
 • (f) Være obskøn eller indeholde enhver materiale, som i Pinploy’s eneste og absolutte skøn, på nogen måde er upassende eller ulovlig, inkluderende, men ikke begrænset til uanstændige, upassende eller ulovlige billeder; eller
 • (g) Indeholder ondsindet kode, data eller sæt af instruktioner som direkte eller indirekte kan skade eller undergrave de tiltænkte funktioner af Pinploy’s platform, inkluderede men ikke begrænset til software virus, trojanske heste, orme, tidsbomber, cancelbots, easter eggs eller anden programmerings rutiner som kan skade, modificere, slette, skadeligt blade sig med, skjult blokkere, tilgå uden tilladelse eller eksproprierer ethvert system, data eller personlig information.

6.8 Pinploy platformen må til enhver tid bruge placeringstjenester eller kort placeringsbaseret funktionalitet. Pinploy må vise placeringen af opgave ejere og Pinployees som benytter platformen. En bruger bør aldrig afsløre personlig information såsom opgave ejeren fulde navn, præcise adresse, telefonnummer eller e-mail i titlen, beskrivelsen, kommentarfelter eller andre steder hvor der er offentligt tilgængelige kommunikation på Pinploy’s platform.

6.9 Hvis du er Pinployee, skal du have tilladelse til at yde services som det fremstilles af Opgavekontrakten (se bilag A – Opgavekontrakten) og arbejde indenfor de jurisdiktioner hvor servicen udføres. Du skal overholde skatte- og reguleringsforpligtelser i forbindelse med enhver betaling modtaget i sammenhæng med en Opgavekontrakt (se bilag A – Opgavekontrakten).

6.1 Du må ikke, når du leverer tjenester, opkræve en opgave ejer nogen gebyrer i tillæg til den aftalte pris. Parterne i en opgavekontrakt kan dog blive enige om at ændre den aftalte pris gennem Pinploy-platformen.

6.11 Hvis Pinploy efter eget skøn finder ud af, at du har overtrådt enhver forpligtelse i henhold til denne paragraf 6, eller at du har overtrådt en eller flere Opgavekontraktener (se bilag A – Opgavekontrakten), forbeholder den sig retten til at fjerne ethvert indhold, delte opgaver eller bud, du har afgivet på Pinploy’s platform eller annullere eller suspendere din konto og / eller opgaver.

6.12 Hvis en Pinployee accepterer at betale nogle omkostninger forbundet med at udføre tjenesterne (såsom udstyr til at udføre tjenesterne), er Pinployeen eneansvarlig for at få enhver tilbagebetaling fra opgave ejeren. Pinploy anbefaler Pinployees til ikke at accepterer at pådrage sig omkostninger forud for modtagelse af betalingen for disse omkostninger, medmindre Pinployeen er overbevist om, at opgave ejeren vil godtgøre omkostningerne med det samme.

6.13 For på ordentlig vis at bibeholde driften af Pinploy-platformen (inklusiv forsikring, korrekt prisfastsættelse og overholdelse af betingelser, bestemmelser og retningslinjer) skal Pinployees sikre, at hvis han/hun benytter en eller flere underleverandører til nogen del af ydelsen af ​​tjenesterne til en tredjepart i overensstemmelse med en opgavekontrakt, så skal tredjepart (underleverandør) også være en registreret bruger af Pinploy-platformen.

6.14 Hvis Pinploy efter eget skøn finder ud af, at du har overtrådt enhver forpligtelse i henhold til denne paragraf 6, eller at du har overtrådt en eller flere Opgavekontraktener (se bilag A – Opgavekontrakten), forbeholder den sig retten til at fjerne ethvert indhold, delte opgaver eller bud, du har afgivet på Pinploy’s platform eller annullere eller suspendere din konto og / eller opgaver.

7 ANSVARSFRASKRIVELSE FOR PINPLOY

7.1 Pinploy agerer alene som mellemmand, der udbyder en formidlingsplatform og påtager sig intet ansvar derudover. Brugen af Pinploys formidling af opgaver foregår derfor på medlemmets eget ansvar. Pinploy hæfter ikke for eventuelle opståede skader under udførelsen af opgaver. Ligeledes hæfter Pinploy under ingen omstændigheder for opgaver, som ikke færdiggøres helt eller delvist.

7.2 Medlemmet er indforstået med og accepterer, at Pinploy ikke kan drages til ansvar for andres benyttelse eller videregivelse af oplysninger på Pinploy hjemmeside. Planlægningen, gennemførelsen af, og ansvaret for opgaver, afhænger alene af Opgave ejeren og Pinployeen og vedrører i intet tilfælde Pinploy.

7.3 Pinploys ydelse er gennemført, når medlemmet har fået adgang til de på Pinploys hjemmeside tilgængelige kontaktdetaljer, som medlemmet har anmodet om med henblik på at aftale opgaver. Når opgaven er markeret som færdig kan midlerne ikke længere refunderes og Pinploy kan ikke holdes ansvarlig for uenigheder eller fejl.

7.4 Pinploy kan ikke drages til ansvar for den købte services tilgængelighed, fejl eller ved reducering og/eller udeblivelse af tjenestens funktionsdygtighed, herunder virus, tekniske fejl og udfald.

7.5 Pinploy kan ikke drages til ansvar for økonomisk tab og følgeskader, herunder ved manglende indtjening eller tab af data og informationer.

7.6 Pinploy kan ikke drages til ansvar for indholdet på Pinploys hjemmeside; herunder særlig tekst, information eller links som er indrykket af medlemmer i fritekstfelter på hjemmesiden.

8 OMFANGET AF PINPLOY’S SERVICES

8.1 Pinploy stiller Pinploy platformen til rådighed for at gøre opgave ejere (folk der søger hjælp til opgave) i stand til at dele deres opgaver.

8.2 Pinployees (arbejdstagere) kan byde på delte opgaver. Nogle dele af buddet kan gøres offentligt tilgængeligt, også til internet brugere som ikke er Pinploy brugere

8.3 En opgave ejer kan tilbagekalde eller ændre en opgave når som helst inden han/hun acceptere et bud. Pinploy reserverer rettigheden til at annullerer alle bud lavet på opgaven inden ændringen af opgaven foretages.

8.4 Hvis en opgave ejer accepterer et bud på Pinploy platformen, oprettes der en Opgavekontrakt (se bilag A – Opgavekontrakten) mellem opgave ejeren og Pinployeen.

8.5 Ved oprettelsen af en Opgavekontrakt (se bilag A – Opgavekontrakten), skal opgave ejeren betale den aftalte pris ind på betalings kontoen.

8.6 Ved oprettelsen af en Opgavekontrakt (se bilag A – Opgavekontrakten), har Pinploy leveret Pinploy Services og Service gebyret skyldes til Pinploy og er ubetaleligt.

8.7 Når Opgavekontrakten (se bilag A – Opgavekontrakten) oprettes, kan opgave ejeren og Pinployeen vælge at i fælledskab tilrette kontrakten. Opgave ejeren og Pinployeen opfordres til at bruge Pinploy’s private besked system til at tilrette kontrakten (inkluderende den accepterede pris) eller på anden måde kommunikere.

8.8 Når Servicen er udført, skal opgave ejeren gøre dette klar på Pinploy’s Platform.

8.9 Når den delte opgave er fuldført og lukket og opgave ejeren har meddelt at de er tilfredse med at opgaven er udført, bliver Pinployees midler frigjort af Pinploy fra opgave ejerens betalings konto hos Pinploy til Pinployeen.

8.1 Efter at Opgavekontrakten (se bilag A – Opgavekontrakten) er fuldført, opfordres parterne til at give en anmeldelse samt feedback på Pinploy’s Services.

9 PINPLOY’S ROLLE OG FORPLIGTELSER

9.1 Pinploy levere og udbyder kun Pinploy Platformen, som giver brugere mulighed for at dele deres opgaver, samt give bud på opgaver.

9.2 Pinploy tillader kun individer over 18 år at blive brugere på platformen.

9.3 Brugeren skal være en fysisk person, men kan specificere i deres profil, at de repræsentere en virksomhed.

9.4 Ved absolutte skøn, kan Pinploy nægte enhver person at registrere eller oprette en bruger på Pinploy’s Platform, eller suspendere eller modificere eksisterende brugeres profiler, inkluderende hvids på fornuftig grund danner sig et billede af at en brugers adfærd (inkluderende brud på denne aftale) er skadelig for Pinploy Platformens drift.

9.5 Det er gratis at registrere og oprette en bruger på Pinploy. Der opkræves ingen betaling for at oprette og dele en opgave, eller for andre Pinploy brugere at tilgå, anmelde og tilse indhold på Pinploy Platformen, dette inkluderer opgaver.

9.6 Pinploy er på ingen måde ansvarlig for nogle aspekter af interaktionen mellem en Opgave ejer (personen der søger hjælp til en opgave) og en Pinployee (den arbejdssøgende part), inkluderende, men ikke begrænset til beskrivelsen, udførelsen og leveringen af services.

9.7 Pinploy bærer intet ansvar og stiller ingen sikkerhed for sandheden eller virkelighedsnærheden af information stillet til rådighed af brugere, inkluderende, men ikke begrænset til, Pinployees evne til at udfører opgaver leverer ting og sager, eller ærligheden eller virkelighedsnæreden af information fra opgave ejere eller opgave ejerens evne til at betale for de efterspurgte Services.

9.8 Pinploy har ingen forpligtelser til nogen brugere for at assistere eller involvere Pinploy i konflikter og tvister mellem brugere, men kan vælge at gøre det for at give brugeren en bedre bruger oplevelse.

9.9 Du forstår og accepterer at Pinploy ikke foretager nogen form for undersøgelse eller efterforskning i relation til nye brugeren/pinployees eller tredjeparts service udbydere, inden de får adgang til platformen, inkluderende baggrundstjek, tjek af straffeattest, verifikationer eller autoriseringen som brugeren/pinployees har, eller nogen anden undersøgelse af brugeren/pinployees karakter eller brugeren/pinployees evne til at udfører opgaver, som denne måtte påstå at være i stand til at udfører på platformen. Du forstår og accepterer at du alene er ansvarligt for at udfører enhver form for relevant baggrundstjek og anskaffe referencer, anmeldelser, verifikation eller autorisationer og forsikring, inden du lader en bruger/pinployee påbegynde arbejde eller service. Du forstår hertil og accepterer at du alene er ansvarlig for at lave dine egne vurderinger, beslutninger og evalueringer af og omkring at vælge en bruger/pinployee. Du acceptere at du påtager dig alt risiko og accepterer at fritage og ikke holde Pinploy ansvarlig (skadesløsholdelse Pinploy) for enhver form for tab, skade, ansvar, personskade, død, eller andre omkostninger som opstår i relation til servicen.

10 MÆGLING OG KONFLIKTPROCES

10.1 Pinploy opfordrer dig til at forsøge at løse konflikter (inklusive krav om tilbagebetaling eller refusion) med andre brugere direkte. Følgelig anerkender du og accepterer, at Pinploy efter eget skøn kan give dine oplysninger, som det er relevant, at de er egnede til andre parter, der er involveret i konflikten.

10.2 Hvis der opstår en konflikt med en anden bruger, skal du samarbejde med den anden bruger og gøre et oprigtigt forsøg på at løse konflikten.

10.3 Pinploy kan vælge at hjælpe brugerne med at løse konflikter. Enhver bruger kan henvise en konflikt til Pinploy. Du skal samarbejde i enhver undersøgelse foretaget af Pinploy. Pinploy forbeholder sig retten til at træffe en endelig beslutning (med rimelighed) baseret på de oplysninger, der leveres af brugerne, og henvise betalingsudbyderen til at foretage betaling i overensstemmelse hermed. Du kan rejse din konflikt med den anden bruger eller konflikt afgørelse ved en gældende domstol.

10.4 Pinploy har ret til at tilbageholde enhver aftalt betaling mellem parterne, der er genstand for en konflikt, på betalingskontoen, indtil konflikten er løst.

10.5 Pinploy kan give adgang til en tredjeparts konfliktmæglere. Hvis en sådan tjeneste leveres, kan hver af parterne anmode den anden part om at underkaste sig tredjeparts konfliktmægleren, hvis parterne ikke har løst konflikten direkte. Vilkår og betingelser for tredjeparts konfliktmæglere vil være tilgængelige mod anmodning. Tredjeparts konfliktmæglere er en tredjeparts tjeneste, og brugere er ansvarlige for at betale eventuelle omkostninger forbundet med tredjeparts konfliktmægler i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne for tredjeparts konfliktmægler.

10.6 Konflikter med en tredjeparts konfliktmæglere skal være en fortsættelse i henhold til enhver konfliktproces, der er beskrevet i servicevilkårene for tredjeparts tjenesteudbyderen.

10.7 Hvis Pinploy giver dig oplysninger om andre brugere med henblik på løsning af konflikter i henhold til denne klausul, anerkender du og accepterer, at sådanne oplysninger kun vil blive brugt til at løse konflikten (og intet andet formål), og at du er ansvarlig og er ansvarlig over for Pinploy for eventuelle omkostninger, tab eller forpligtelser, Pinploy pådrager sig i forbindelse med krav, der vedrører anden brug af information, der ikke er tilladt i henhold til denne aftale.

11 GEBYRER

11.1 Ved oprettelsen af en Opgavekontrakt skylder Pinployee og opgave ejer Pinploy hver for sig den respektive del af servicegebyret. Servicegebyret trækkes automatisk fra den aftalte pris på betalingskontoen.

11.2 Hvis en opgave kræver, at en Pinployee påtager sig omkostninger ved udførelsen af tjenesterne, medtages de afholdte omkostninger ikke i nogen beregning af gebyrer.

11.3 Gebyrer inkluderer ikke gebyrer, der kan skyldes tredjeparts tjenesteudbydere. Alle tredjepartsudbydere betales i henhold til en brugers særskilte aftale med den tredjepartsudbyder.

11.4 Alle gebyrer og opkrævninger, der skal betales til Pinploy, kan ikke annulleres og refunderes ikke.

11.5 Hvis Pinploy introducerer en ny tjeneste på Pinploy -platformen, betales de gebyrer, der gælder for denne tjeneste, fra lanceringen af tjenesten

11.6 Pinploy kan modregne ethvert gebyr i holdt på brugerens Pinploy betalingskonto eller andre beløb, som Pinploy holder på vegne af en bruger.

11.7 Pinploy kan begrænse en brugers konto, indtil alle gebyrer er betalt.

12 DATABESKYTTELSE

12.1 Ved afgivelse af oplysninger om navn, telefonnummer, beskæftigelse, e‐mailadresse og jobinformation er medlemmet indforstået med og samtykker samtidig til, at alle sådanne oplysninger som en nødvendig konsekvens af selve Pinploys forretningskoncept kan blive tilgængelige for enhver, der benytter Pinploys hjemmeside.

12.2 For at modtage udbetalinger kræver vi et billede af medlemmets pas for at verificere deres bankkonto. Pinploy ApS lagre ikke denne data. Pasbilledet bliver anvendt af Pinploy’s autoriserede tredjeparts betalings processor som også tager ansvar for id verificeringen.

12.3 Pinploy vil så vidt muligt træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at medlemmers opgivne medlemsoplysninger ikke er tilgængelige for brugere i videre omfang end det, der er en nødvendig følge af Pinploys forretningskoncept om tilbud af opgaver. Medlemsoplysninger videregives herudover ikke til tredjemand. Medlemmet er dog indforstået med, at medlemsoplysninger bliver brugt til interne, statistiske og anonyme bedømmelses formål.

12.4 Et medlem kan til enhver tid under menuen ”Rediger profil” foretage ændringer af sine medlemsoplysninger eller slette sin profil og dermed alt opbevaret data.

12.5 Et medlem kan til enhver tid opsige sit medlemskab via e-mail til support pinploy.dk

13 ÆNDRINGER AF FORRETNINGSBETINGELSER

13.1 Pinploy forbeholder sig retten til at ændre disse forretningsbetingelser.

13.2 I tilfælde af ændringer af disse forretningsbetingelser vil medlemmerne blive informeret herom via e-mail. Ændringen vil ligeledes fremgå af Pinploys hjemmeside.

14 BETALINGS PROCESSOR

14.1 Pinploy har udpeget en tredjeparts betalings processor til at tage imod betalinger, lave udbetalinger og operere konto i overensstemmelse med denne aftale. Du godkender betalings processorens forretningsbetingelser som er Her: https://stripe.com/en-US/connect-account/legal når du anvender Pinploy.

15 COOKIES

15.1 Pinploy anvender cookies og andre identifikationsteknologier på Platformen til en række formål, bl.a. til at verificere brugere, til at forstå generelt online adfærd og huske brugerpræferencer og -indstillinger, analysere trafikken og tendenser på webstedet og -interesser hos de mennesker, der bruger platformen.

15.2 Du kan vælge, om du vil acceptere cookies eller ej.

15.3 De fleste webbrowsere er som standard indstillet til at acceptere cookies. Hvis du ønsker det, kan du oftest vælge at indstille din browser til at fjerne eller afvise browser cookies. For at gøre dette, skal du følge instruktionerne i browseren, der som oftest findes i menuen „Hjælp“ eller „Indstillinger“.

16 ØVRIGE BESTEMMELSER

16.1 Såfremt én eller flere af bestemmelserne i disse forretningsbetingelser bliver uvirksomme eller viser sig uigennemførlige, er parterne forpligtet til at træffe lovlige foranstaltninger, som i videst mulig omfang fører til samme eller tilsvarende resultat.

16.2 Såfremt én eller flere bestemmelser i disse forretningsbetingelser ikke er virksomme eller viser sig uigennemførlige, har uigennemførligheden eller uvirksomheden ikke indflydelse på gyldigheden af de øvrige bestemmelser.

16.3 Enhver tvist mellem Pinploy ApS og et medlem afgøres efter dansk ret.

17 FORSIKRING

17.1 Opgaver udført igennem Pinploy, og som lever op til kravene forklaret i det linkede dokument, er dækket af en selvrisiko forsikring via tredjeparts forsikrings selvskab: Omocom. Læs mere om forsikringen her:

Omocom selvrisiko forsikring

BILAG A

OPGAVEKONTRAKTEN

'Opgavekontrakten' er en separate kontrakt, der dannes mellem opgave ejeren og en Pinployee for Services. I fraværet af eller ud over de specifikt aftalte vilkår, hvis betingelser er inkluderet i tillæg A til aftalen, gælder for Opgavekontrakten.

En opgavekontrakt oprettes i overensstemmelse med Pinploy forretningsbetingelserne. Medmindre andet er aftalt indgår opgave ejeren og Pinployeen en Opgavekontrakt på følgende vilkår:

1 INDLEDNINGSDATO OG BETINGELSER

 • 1.1 Opgavekontrakten oprettes når en opgave ejer accepterer en Pinployees bud på en opgave delt på Pinploy platformen.
 • 1.2 Opgavekontrakten står ved lige indtil lukket i overensstemmelse med punkt 7.

2 SERVICES

 • 2.1 Pinployeen skal udføre servicen på en arbejdslignende og ordenlig måde.
 • 2.2 Pinployeen skal udføre servicen på det aftalte tidspunkt og sted
 • 2.3 Parterne skal udføre deres forpligtelser i overensstemmelse med andre vilkår eller betingelser, der er aftalt mellem parterne under eller efter oprettelsen af Opgavekontrakten.
 • 2.4 Parterne anerkender, at Opgavekontrakten er en kontrakt for personlig service, hvor opgave ejeren selv har valgt Pinployeen til at udføre tjenesterne. Derfor må opgave ejere ikke benytte en underleverandør til nogen del af Tjenesterne til tredjemand uden opgave ejers samtykke.
 • 2.5 Pinployeen er altid ansvarlig over for opgave ejeren for enhver handlinger af eller udeblivelser fra en underleverandør, som om disse handlinger eller udeblivelse var foretaget af Pinployeen selv.

3 GARANTIER

 • 3.1 Hver part garanterer, at de oplysninger, der gives i oprettelsen af opgavekontrakten, er sande og nøjagtige.
 • 3.2 Pinployeen garanterer, at de har (og enhver underleverandør de benytter har) ret til at arbejde og levere tjenester og har alle relevante licenser og autorisationer i den jurisdiktion, hvor tjenesterne udføres.

4 BETALING ELLER AFLYSNING

 • 4.1 Ved oprettelsen af opgavekontrakten skal opgave ejeren betale den aftalte pris ind på betalingskontoen.
 • 4.2 Når tjenesterne er afsluttet, vil Pinployeen bekræfte dette på Pinploy-platformen.
 • 4.3 Opgave ejeren bliver bedt om at bekræfte, at tjenesterne er udført. Hvis Pinployeen har gennemført tjenesterne i overensstemmelse med punkt 2, skal opgave ejeren bruge Pinploy-platformen til at frigøre Pinployees betaling fra betalingskontoen.
 • 4.4 Hvis parterne er enige om at annullere Opgavekontrakten, eller hvis opgave ejeren ikke er i stand til at kontakte Pinployeen for at udføre Opgavekontrakten, behandles betalingen i overensstemmelse med brugerens aftale med Pinploy fremsat i forretningsbetingelserne.

5 ANSVARSBEGRÆNSNING

 • 5.1 Parterne ekskluderer alt følgetab, der opstår som følge af eller i forbindelse med tjenesterne, og ethvert krav fra en tredjepart eller Opgavekontrakten, selvom den part, der forårsager overtrædelse vidste, at tabet var muligt, eller at tabet ellers var forudsigeligt.
 • 5.2 Med forbehold for enhver forsikring eller aftale om det modsatte er hver parts ansvar over for den anden bortset fra en overtrædelse af en ikke-ekskluderende betingelse begrænset til den aftalte pris.

6 KONFLIKTER

 • 6.1 Hvis der opstår en konflikt mellem parterne, vil parterne forsøge at løse tvisten inden for 14 dage ved uformel forhandling (via telefon, e-mail eller på anden måde).
 • 6.2 Hvis parterne ikke er i stand til at løse konflikten i overensstemmelse med punkt 6.1, kan hver af parterne henvise tvisten til Pinploy og handle i overensstemmelse med paragraf 19 i Pinploy’s forretningsbetingelser.

7 AFSLUTNING AF KONTRAKT

 • Kontrakten afsluttes når:
 • (A) Tjenesterne er afsluttet, og den aftalte pris frigives fra betalingskontoen.
 • (B) En part opsiges eller suspenderes fra Pinploy-platformen ved valg af den anden part;
 • (C) på anden måde aftalt af parterne eller Tredjeparts konflikt proces; eller
 • (D) meddelt af Pinploy i overensstemmelse med partens Pinploy-aftale

8 ANVENDELSE AF BETINGELSER

 • Parterne inkorporerer de gældende betingelser som reference

9 LOVVALG

 • Opgavekontrakten er underlagt lovgivningen i den jurisdiktion, hvor den indsendte opgave blev delt på Pinploy-platformen.

Revideret Oktober 2021 - ophavsret Pinploy