Affaldsortering: En komplet guide

21. jul. 2021

At sorterer sit affald, kan godt virke som en uoverskuelig opgave. Der kan være meget forvirring om, hvor de forskellige ting skal hen. Men at sorterer sit affald, behøver ikke at være svært. Affaldssortering er en nem måde at gøre noget godt for miljøet, uden at du behøver at gøre noget helt drastisk. Med denne guide får du et overblik over, hvordan du sorterer dit affald korrekt, så du kan smide skrald ud med god samvittighed.

Affaldssortering:

 

Restaffald

Restaffald er det affald, der er til rest når affald til genbrug og farligt affald er sorteret fra. Med restaffald bliver der produceret fjernvarme og elektricitet.

Det må du komme i restaffald

 • Mælkekartoner
 • Pizzabakker
 • Bleer
 • Hygiejneaffald
 • Snasket papir eller pap

Affaldsortering: Restaffald

Bioaffald:

Ved affaldssortering er bioaffald en essentiel del. Bioaffald er det der skæres fra ved tilberedning af mad. Det er også det mad, I ikke får spist og ikke regner med at spise senere.

Det må du komme i bioaffald

 • Madaffald, råt og tilberedt
 • Ris, pasta og morgenmadsprodukter
 • Kød, fisk, ben og knogler
 • Brød og kager
 • Frugt og grøntsager
 • Sovs og fedt
 • Pålæg
 • Æg og æggeskaller
 • Nødder og nøddeskaller
 • Kaffegrums og kaffefiltre
 • Teblade og tefiltre
 • Brugt køkkenrulle
 • Afskårne blomster

Det her må IKKE komme i bioaffald:

 • Jord
 • Dyrestrøelse (fx kattegrus og halm fra kaniner)
 • Madaffald i emballage
 • Potteplanter

Affaldsortering: Bio affald

Plast:

Når du handler ind, er maden som oftest pakket ind i plastik. Ved affaldssortering er det derfor en god idé at have en skraldespand kun til plastik.

Det må du komme i plastaffald

 • Beholdere og dunke fra opvaske- og mildere rengøringsmidler, vaske- og skyllemidler, kattebakker, udtjente opvaskebaljer og æsker/beholdere til opbevaring af mad
 • Plastikbakker og poser fra kød, fisk eller grønsager, drikkedunke og plastflasker uden pant
 • Værktøjskasse udelukkende lavet af plast
 • Grydeskeer lavet af plast
 • Serverings- og opbevaringsskåle lavet af plast
 • Plastposer (også de små fra fx slik)
 • Indpakning af plast fra fx afskårne blomster eller fødevarer
 • Bobleplast
 • Plastfolier
 • Bestik lavet af plast

Det her må du IKKE komme i plastaffald

 • Emballage, der har indeholdt kemikalier
 • Maling og andet farligt affald som fx printerpatroner og makeup
 • Uhygiejniske ting som fx tandbørsten og opvaskebørsten
 • Flamingo
 • Ringbind af plast – ældre ringbind kan være af PVC, og skal afleveres på genbrugsstationen. Nye ringbind skal i dagrenovationsbeholderen, da det er et for sammensat produkt af plast metal og pap
 • PVC, fx tagrender og gummistøvler skal afleveres på genbrugsstationen
 • Affald, som er sammensat af flere forskellige materialer, der ikke er til at skille ad, skal i beholderen til restaffald

Affaldssortering: Plast

Farligt affald

Farligt affald er ting fra vores hverdag, som kan skade miljøet eller os selv, når det ender som affald. Produkter, der bliver til farligt affald, er typisk ikke skadelige, når man bruger dem. De kan dog ende med at skade både naturen og andre mennesker, hvis de ikke bliver behandler rigtigt, når de ender som affald. Ved en affaldssortering er det derfor en god idé at have en skraldespand til alle det farlige affald.

Det må du komme i farligt affald

 • Maling og malingbøtter.
 • Opløsningsmidler og kemikalier.
 • Elpærer, LED-lyskilder og lysstofrør.
 • Batterier.
 • Kosmetik herunder neglelak.
 • Alle former for spraydåser.
 • Håndsprit. Husk at se efter faresymbolerne.

Det her skal du IKKE sortere som farligt affald:

 • Medicinrester og kanyler skal afleveres på apoteket.
 • Tomme beholdere og dunke fra milde rengørings- og vaskemidler. Beholdere med og uden faremærket sundhedsfare, skal i ordningen for plastaffald.
 • Fyrværkeri skal på genbrugsstationen.
 • Trykflasker skal på genbrugsstationen.

Affaldsortering: Farligt affald

Pap

Pap er en stor del af vores hverdag. Meget af det vi køber i supermarkedet, er pakket ind i pap. Ved en affaldsortering, er det derfor en god idé at have en individuel skraldespand til pap, så det kan blive genanvendt og blive til nyt pap.

Det må du komme i pap beholderen

 • Paprøret fra køkkenrulle og toiletpapir
 • Æsken fra tandpasta, vaskepulver, opvasketabs, sparepærer, batterier mv.
 • Kassen/æsken fra fx havregryn, æggebakker, legetøj
 • Skotøjsæsker
 • Papkasser og papemballage fra nethandel
 • Prismærker
 • Postkort

Tape, hæfteklammer, labels o. lign. må godt blive på pappet.

Buk, fold, skær eller tramp stort pap inden du lægger det i beholderen.

Det må du IKKE komme i pap beholderen

 • Pizzabakker eller anden emballage med madrester og snasket pap skal smides i restaffald
 • Flamingo
 • Papir
 • Hvis du bor i hus skal store papkasser stilles frem ved siden af storskraldet eller køres på genbrugsstationen

Affaldssortering: pap

Papir

Når du modtager en masse rodekuverter og tilbudsaviser, så er det en god idé at sorterer dem i en skraldespand kun til papir. Ved en affaldssortering af papir, bliver det genanvendt til nyt papir.

Det må du kommer i papir beholderen

 • Aviser
 • Ugeblade
 • Reklamer
 • Kuverter
 • Telefonbøger
 • Kontorpapir
 • Gavepapir
 • Bøger

Det er vigtigt at papir og pap, ikke bliver blandet.

Affaldssortering: papir

Glas

Når du har et færdigt syltetøjsglas, eller lige akkurat har drukket det sidste vin burde du sorterer dit glas i en glas beholder. Ved en affaldssortering dit glas, kan det blive rengjort og genanvendt igen og igen, af vinhuse over hele Europa. Hvis glasset ikke er genanvendeligt, så bliver det smeltet om til nyt glas.

Det må du komme i glascontaineren

 • Alle typer glas og flasker – både farvet og klart glas
 • Hele flasker og husholdnings- og drikkeglas samt glasskår heraf
 • Der må gerne være låg på glassene

Det må du IKKE komme i glascontaineren

 • Krystalglas skal afleveres på en genbrugsplads, fordi de indeholder bly og derfor ikke må omsmeltes og genanvendes med almindeligt glas
 • Porcelæn

Affaldssortering: Glas

Metal

I stedet for bare at smide det brugte metal ud, kan det være en god idé at sorterer det i en metal beholder. Når metallet er sorteret smeltes det om og bruges igen og igen, og fx en aluminiumdåse smeltes om en til en, og det er derfor en rigtig god forretning både økonomisk og miljømæssigt. Der findes rigtig mange ting og sager af metal i dit hjem – ikke mindst i køkken og værksted.

Det må du komme i metal beholderen

 • Kaffe- og tedåser
 • Konservesbeholdere og dåser fx fra makrel i tomat og tun
 • Sølvpapir/aluminiumsfolie
 • Foliebakker
 • Tomme dåse uden pant

Husholdning

 • Metallysestager
 • Skærme
 • Magasinholdere
 • Papirkurve
 • Opbevaringsæsker
 • Gardinclips
 • Hundeskåle og potteskjulere af metal

Værktøj og køkkengrej

 • Hammer
 • Sav
 • Skruetrækker og knibtang af metal samt søm, skruer, beslag, dørhåndtag og metalkroge
 • Bestik
 • Serveringsgrej, skåle, fade, gryder og pander af metal

Affaldssortering: Metal

Storskrald

Når det handler om storskrald så er der forskel på, om du bor i hus eller lejlighed. Ved en affaldssortering af dit storskrald bliver det ofte indsamlet med en komprimatorbil der presser affaldet sammen. Derefter bliver det neddelt og sorteret. Jern og metal bliver genanvendt.

Træ til genanvendelse indsamles separat, og bliver genanvendt til fx spånplader.

De øvrige brændbare dele bliver kørt til vores forbrændingsanlæg, hvor det bliver til fjernvarme og elektricitet.

Det må du stille til storskrald – lejlighed
 • Indbo, fx stole, borde, reoler, gulvtæpper, senge og madrasser.
 • Vinduesglas, spejle og andet glas skal være pakket ind, så det ikke splintrer, når det kommer op i skraldebilen.
 • Store genstande af plast og metal som ikke kan være i beholderne.
 • Store stykker flamingo/polystyren.
 • Paller, skal være mærket med en seddel med teksten “Fjernes af skraldemanden”.
 • Cykler, skal være mærket med en seddel med teksten “Fjernes af skraldemanden”.
 • Små mængder ubehandlet træ, fx brædder og planker fra gør-det-selv-arbejde, malede eller lakerede møbler af træ, skal stilles for sig, da vi henter det med en anden bil.
 • Små mængder byggeaffald og -materialer af plast, metal og glas fra mindre gør-det-selv-arbejde.
Det må du IKKE stille til storskrald – lejlighed
 • Imprægneret træ.
 • PVC, fx tagrender og gummistøvler.
 • Stort elektronik – afhentning skal bestilles separat.
 • Tallerkener, stentøj, køkkengrej.
 • Tekstiler, fx tøj, sko og boligtekstiler.
 • Byggeaffald og -materialer, fx mursten, tagsten, beton, sanitetsudstyr, tagplader, gips eller jord/sten/grus.
Det må du stille til storskrald – hus
 • Indbo, fx stole, borde, reoler, gulvtæpper, senge og madrasser.
 • Vinduesglas, spejle og andet glas skal være pakket ind, så vi ikke skærer os, når vi henter det.
 • Små mængder imprægneret træ er typisk behandlet udendørstræ. Fx hegnsbrædder, terrassebrædder og stolper.
 • PVC fx tagrender og gummistøvler.
 • Store genstande af plast og metal som ikke kan være i beholderne.
 • Stort pap som ikke kan være i beholderen skal sammenfoldes og samles i en papkasse.
 • Store stykker flamingo/polystyren.
 • Paller, skal være mærket med en seddel med teksten “Fjernes af skraldemanden”.
 • Cykler, skal være mærket med en seddel med teksten “Fjernes af skraldemanden”.
 • Elektronik fx hårde hvidevarer, lamper og fladskærme.
 • Små mængder ubehandlet træ, fx brædder og planker fra gør-det-selv-arbejde, malede eller lakerede møbler af træ, skal stilles for sig, da vi henter det med en anden bil.
 • Små mængder byggeaffald og -materialer af plast, metal og glas fra mindre gør-det-selv-arbejde.
Det må du IKKE stille til storskrald – hus
 • Motoriserede køretøjer og påhængsvogne, trailere samt dele heraf.
 • Tallerkener, stentøj, køkkengrej.
 • Tekstiler, fx tøj, sko og boligtekstiler.
 • Byggeaffald og -materialer, fx mursten, tagsten, beton, sanitetsudstyr, tagplader, gips eller jord/sten/grus.
  • Affaldssortering: Storskrald

Haveaffald

Når du lige har fået ordnet haven, står du tilbage med en del haveaffald. Det kan du enten få afhentet, eller selv kører til en genbrugsstation, hvor det vil blive komposteret og solgt til gartnere og entreprenører.

Det må du komme i haveaffald

 • Planter og plantedele.
 • Nedfaldsfrugt. Bemærk at beholderen ikke må blive for tung, ellers bliver beholderen ødelagt på skraldebilen når den bliver tømt.
 • Grene m.m. fra træbeskæring.

Det må du IKKE komme i haveaffald

 • Større grene, med diameter over 10 cm, skal til storskrald (max 120 cm. lange).
 • Jord.

Have affald

 

Hvis du står med noget affald, du ikke ved hvad du skal gøre af, har brug for hjælp til haven, oprydning eller meget andet, så kan du nemt finde hjælp på Pinploy.

 


Andre Blogs

Pinploy bliver til Handyhand

Pinploy bliver til Handyhand

Pinploy.dk kommer fremadrettet til at hedde handyhand.dk. Indenfor de næste 1-3 måneder vil Pinploy blive rykket handyhand.dk og pinploy.dk hjemmesiden vil forsvinde – men bare rolig, ingen af dine opgaver og anmeldelser vil forsvinde! Så hvorfor bliver Pinploy til handyhand? Pinploy.dk overtager handhand.dk – og dermed kan vi kombinere Pinploys teknologi med Handyhand’s eksisterende netværk. […]

Foråret banker på døren, er du klar?

Foråret banker på døren, er du klar?

Efter en lang og hård vinter, så er vi alle sammen ved at være klar til, at årstiden skifter. Det sidste sne er snart faldet og med det varmere vejr kommer der også nye muligheder. Dyrene og blomsterne er på vej frem i naturen igen, og det samme gør sig gældende for os mennesker. Du […]

Sådan gør du din bolig klar til det nye år

Sådan gør du din bolig klar til det nye år

2021 har uden tvivl været et langt og kompliceret år for størstedelen af os. Med et utal af uforudsete udfordringer, stor mangel på kvalitetstid med familien, samt en semi-konstant overflod af dårlige nyheder, har coronakrisen efterladt sig mærkbare spor i vores hverdag. Men med 2022 kommer muligheden for fornyelse, og hvad kunne være en bedre […]

Familieaktiviteter, som styrker sammenholdet

Familieaktiviteter, som styrker sammenholdet

Familielivet kræver nærvær og tid, for at sammenholdet kan styrkes og kærligheden kan vokse sig endnu større. Den gyldne balance mellem familieliv og arbejdsliv kan dog være svær at finde. Hos Pinploy har vi et ønske om, at familier med en travl hverdag, kan få mere tid til hinanden. Derfor har vi skabt en platform, […]