dansk

Pinploy Forsikring

Vi er her for dig

Når du får hjælp til at få løst en opgave gennem Pinploy, er du automatisk dækket af en selvrisikoforsikring fra Omocom.

Stærk forsikringspartner

Omocom er en af nordens stærkeste forsikringspartnere. Du kan derfor altid føle dig tryk, når du får hjælp gennem Pinploy.

Automatisk forsikret

Når du bestiller en tjeneste eller service via Pinploy, er du automatisk dækket af vores selvrisikoforsikring fra Omocom. Den godtgør selvrisikoen på din almindelige indboforsikring, hvis der skulle ske et uheld. Denne side indeholder svar på de mest almindelige spørgsmål om forsikringen og forklarer, hvor du skal henvende dig, hvis uheldet er ude.

Hvordan tegner jeg forsikringen?

Du behøver slet ikke at gøre noget som helst. Forsikringen træder automatisk i kraft og gælder under forudsætning af, at du er dækket af en almindelig forsikring, f.eks. en indboforsikring.Forsikringen er en såkaldt obligatorisk gruppeforsikring, som er gyldig i den periode, hvor den tjeneste, du har bestilt via Pinploy, udføres –dog højst i 24 timer fra tjenesten påbegyndes.

Når du bestiller en tjeneste eller "service" via Pinploy, er du automatisk dækket af en forsikring fra Omocom. Forsikringen er en kombineret all-risk og selvrisikoforsikring. Forsikringen kan erstatte dig for all-risk skader, der kan opstå i forbindelse med udført Pinploy service. Har du en almindelig indboforsikring, der kan erstatte skaden, refunderer Omocom selvrisikoen på den.
 

Forsikringen er en såkaldt obligatorisk gruppeforsikring, som er gyldig i den periode, hvor den tjeneste, du har bestilt via Pinploy, udføres – dog højst i 24 timer fra tjenesten påbegyndes.

Hvad dækker forsikringen?

Forsikringen gælder for dig, som bestiller en tjeneste via platformen Pinploy. Tjenesten skal udføres af en privatperson, som har annonceret hos Pinploy. Forsikringen gælder for pludselige og uforudsete skader på ejendele/ejendom, som medfører, at ejendelens/ejendommens værdi reduceres, eller at ejendelen/ejendommen går tabt.


 

Eksempler på skader, som er dækket:


 

✅  Du får hjælp til at male dine vægge, og der bliver spildt maling på gulvet, så det bliver ødelagt.

✅  Du får hjælp af en handyman til at samle en IKEA-reol, og en af hylderne går i stykker under monteringen.

✅  Du har bestilt flyttehjælp, og hjælperen taber en flyttekasse med porcelæn, så indholdet går i stykker.

✅  En rude bliver smadret, mens et møbel bliver båret ind eller ud af dit hus.

 

Hvad dækker forsikringen ikke??

Skader, som ikke er dækket af f.eks. en indboforsikring, er ikke dækket. Det samme gælder skader, der skyldes tjenester, som skal udføres af en autoriseret håndværker, f.eks. vådrumsarbejde eller elarbejde.
 

Hvis du er i tvivl om, hvad forsikringen dækker, er du velkommen til at kontakte Omocoms skadebehandlingsteam – de hjælper dig gerne!
 

Eksempler på skader, som ikke dækkes:

❌  Skader, der opstår, hvis personen, der udfører tjenesten, ikke er i besiddelse af gyldig autorisation eller ikke:

❌  Forsikringen gælder ikke, hvis skaden er forårsaget forsætligt eller ved grov uagtsomhed.

❌  Skader, som ikke er dækket af f.eks. din almindelige indboforsikring eller køretøjsforsikring, er ikke dækket.

❌  Erstatningen kan højst udgøre 10 000 DKK

 

Hvad er Omocom?

Omocom er en forsikringsformidler, som distribuerer forsikringen – det er et traditionelt forsikringsselskab, W. R. Berkley Insurance Nordic, som står bag forsikringen og påtager sig risikoen. Omocom går ind for den cirkulære økonomi. Det betyder, at vi gerne vil fremme brugen af ting og boliger, der allerede findes, ved at skræddersy forsikringer til dette formål. Det vil få flere til at turde leje deres ting ud.

 

Der er sket et uheld. Hvad gør jeg nu?

Skader anmeldes via Omocoms skadesanmeldelsesformular på https://external.omocom.se/claimsform hurtigst muligt, efter at skaden er opdaget.

Erstatning kan ydes i form af reparation, genanskaffelse (erstatning med tilsvarende genstand) eller penge.

Har du spørgsmål til hvordan du udfylder formlen eller ander vedrørende forsikring, så kan du ringe til Omocom på: +46 8 520 278 70


Download forsikringsoversigt og termer her.